Kasteel Dussen
welkom geschiedenis digitale rondleiding digitale rondleiding feesten activiteiten kids links contact

Disclaimer

© 2008 Stichting Vrienden Kasteel Dussen. Alle rechten voorbehouden. Eigendoms- en auteursrecht van alle teksten en beelden op deze webpagina’s behoren toe aan Stichting Vrienden Kasteel Dussen of aan expliciet op de betreffende pagina vermelde auteurs en/of fotografen. Niets van deze teksten mag door derden worden gedupliceerd of hergebruikt in welke vorm dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Vrienden Kasteel Dussen. Door www.vindingryk.nl te bezoeken, gaat u als bezoeker van deze weblocatie impliciet akkoord met alle algemene bezoekersvoorwaarden van deze webpagina’s. De website van Stichting Vrienden Kasteel Dussen is met veel zorg samengesteld, maar garandeert echter niet de correctheid van de informatie. De gebruiker is zich er eveneens van bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Daarom kan Stichting Vrienden Kasteel Dussen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Deze website is eigendom van Stichting Vrienden Kasteel Dussen. Geen enkele uitspraak op deze webpagina’s is bindend. Stichting Vrienden Kasteel Dussen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de interpretatie van bepaalde uitspraken op deze website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
De informatie, software, producten en diensten op of beschikbaar gemaakt via de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Veranderingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie. Stichting Vrienden Kasteel Dussen en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website. Er dient niet te worden vertrouwd op adviezen die worden ontvangen via de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website voor het nemen van beslissingen van persoonlijke, medische, juridische of financiele aard en u dient een ter zake deskundige te raadplegen voor een op uw situatie toegespitst advies.


Stichting Vrienden Kasteel Dussen en haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, en de nauwkeurigehid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens opgenomen op de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens geleverd ‘in de huidige staat’ en zonder enige vorm van garantie. Stichting Vrienden Kasteel Dussen en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties van de hand met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, eigendom en niet-inbreukmakendheid.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Stichting Vrienden Kasteel Dussen en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houden met, het gebruik van de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website of daarmee samenhangende diensten, het verlenen of het niet kunnen verlenen van diensten, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Stichting Vrienden Kasteel Dussen website van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. Aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enige gedeelte van de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website, of met een van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de Stichting Vrienden Kasteel Dussen website te staken.sitemap  |   disclaimer  |   realisatie: veuger.net, Hilversum