Kasteel Dussen
welkom geschiedenis digitale rondleiding digitale rondleiding feesten activiteiten kids links contact

Burgemeester Oderkerk - wederopbouw kasteel na WOII

A.J.A. (Ton) Oderkerk, werd in 1946 burgemeester van Dussen. De wederopbouw en inrichting van het beschadigde kasteel werd een van zijn hoofdtaken. Zijn zoon, Henk Oderkerk, beschrijft deze periode.

Mijn vader, Ton  Oderkerk, was van 1946 tot 1960 burgemeester van Dussen. Hij was bij zijn benoeming 28 jaar en toen de jongste burgemeester van Nederland.

In zijn jaren in Dussen heeft mijn vader zich voor twee hoofdzaken ingezet. Dat was de wederopbouw van Dussen en Hank. Niet weer in de vorm van alleen herstel van de traditionele lintbebouwing langs de dijk, maar door het creëren van twee dorpen rond een dorpshart.

Het tweede zwaartepunt was de wederopbouw en inrichting van het door de oorlog zwaar beschadigde kasteel- raadhuis. Dat werd zelfs een beetje een hobby. In zijn vrije tijd repareerde hij bijvoorbeeld kapotte tegeltjes die bij het schoonmaken van de gracht boven water waren gekomen.

Dussen lag in 1944 in het schootsveld van de geallieerden en kreeg het zwaar te verduren. De mooie neogotische kerk, het romantische gemeentehuis en tal van boerderijen en woningen werden in puin geschoten en ook het kasteel werd zwaar beschadigd. Dat was temeer sneu omdat in de afgelopen decennia onder leiding van zijn voorgangers, de burgemeesters Snijders en Mols, een ingrijpende restauratie was gestart met als doel het kasteel geschikt te maken als gemeentehuis. Met steun van de provinciale- en rijksoverheid startte na de oorlog een hernieuwde restauratie. Burgemeester Mols en vanaf zijn benoeming in 1946 mijn vader mochten daar leiding aan geven. Als architect werd A. van Essen uit Voorburg ingeschakeld en als aannemer ging Aannemersbedrijf  P. van der Sluys uit Giessendam aan de slag. Voor mijn vader was de verbouw en het inrichten van het kasteel een feest. Hij werkte voor de inrichting nauw samen met de wethouders, de architect en met antiquair Jacob (Jaap) Wiegersma uit Utrecht.

De bewoners van Dussen en Hank hadden een bijzonder geschenk voor het kasteel- raadhuis. Een grote groep dames knoopte een enorm kleed voor de hal van het stadhuis. Mijn moeder enthousiasmeerde en steunde deze groep.

In 1953 was de restauratie van het kasteel afgerond en trokken de ambtenaren in het kasteel. In precies dat jaar werd de gemeente Dussen echter getroffen door de afschuwelijke watersnoodramp. Hank stond onder water en had slachtoffers en grote schade te betreuren. Mijn vader besloot daarom de opening van het kasteel een jaar uit te stellen.

Op 22 juni 1954 vond de feestelijke opening van het kasteel- raadhuis plaats met als bijzondere gast commissaris van de koningen prof. dr. Jan de Quay. Om de opening extra cachet te geven, stonden enkele potige Dussenaren, verkleed als middeleeuwse soldaten, op wacht voor het kasteel (zie foto).


Geschiedenis Kasteel DussenEen kleine nederzetting op de oeverwallen van het stroompje 'de Dusse' groeide uit tot een ambachtsheerlijkheid waar, in 1393, het toenmalig 'versterckt huys' (in de vorm van een woontoren van 4 verdiepingen: een zogeheten 'Donjon') door Arend II van der Dussen tot kasteel werd verbouwd.


Bewoners Kasteel Dussen

Kornelis Arentszoon Van der Dussen (1481-1556)

Een overzicht van de bewoners op Kasteel Dussen.


Zevenhonderd jaar Kasteel Dussen, een bewogen geschiedenisEen prachtige uitgave over zevenhonderd jaar geschiedenis Kasteel Dussen.


Familie Snijders op Kasteel DussenBurgemeester Snijders heeft zich enorm ingespannen om het Kasteel van de ondergang te behoeden. Jaren later komen zijn achterkleinkinderen een kijkje nemen.


Het gemeentewapen van DussenHet gemeentewapen van Dussen    
sitemap  |   disclaimer  |   realisatie: veuger.net, Hilversum