Kasteel Dussen
welkom geschiedenis digitale rondleiding digitale rondleiding feesten activiteiten kids links contact

Geschiedenis Kasteel Dussen

Een kleine nederzetting op de oeverwallen van het stroompje 'de Dusse' groeide uit tot een ambachtsheerlijkheid waar, in 1393, het toenmalig 'versterckt huys' (in de vorm van een woontoren van 4 verdiepingen: een zogeheten 'Donjon') door Arend II van der Dussen tot kasteel werd verbouwd. De kelders zijn uit deze tijd overgebleven.

De Elisabethsvloed van 1421 maakte het trotse, pas 30 jaar oude kasteel tot een ruïne. De muren die waren blijven staan werden afgebroken door teruggekeerde bewoners van de streek om hun huizen weer mee op te bouwen. In 1456 begon Floris 1 en later zijn zoon Jan V van der Dussen met de wederopbouw van het kasteel. De toegangspoort en de onderste ronde gedeeltes van de torens zijn nog restanten van voor deze wederopbouw.

Nadat het kasteel door de Spanjaarden in zeer slechte toestand werd verlaten kocht Walraven, baron van Gent het van Anna van Brecht (dochter van Cornelia van der Dussen). De bouw van Toscaanse zuilengang op de binnenplaats is een van de vele werkzaamheden, die door de Baron zijn uitgevoerd. Het jaartal 1609 op de gevelsteen boven de deur is een stille getuige van het met smaak uitgevoerde werk. Helaas voor de baron waren de aankoopsom (fl. 40.000) en de kosten van de verbouwing teveel en moest hij het kasteel verkopen aan de familie Van Axel.

Nadat ook de Fransen het kasteel flink hadden beschadigd, was het de familie Van der Schueren die het kasteel in haar bezit kreeg. Eduard Van der Schueren bouwde de bovengallerij. De familie bewoonde het kasteel niet maar liet een rentmeester het bezit beheren.

De Belgische, adellijke familie d'Ursel werd via vererving eigenaar van het kasteel. Nadat de familie d'Ursel het aanwezige meubilair, boekenbezit en het archief mee naar Brussel namen, boden ze in 1901 het kasteel aan 24 frankse Carmelitessen aan als tijdelijke behuizing. Op wens van de zusters werd er aan de oostzijde een kapel, boven het water gebouwd met een loopbrug over de gracht. In 1920 keerden de zusters terug naar Frankrijk en heeft het kasteel vier jaar leeg gestaan.

In 1924 kocht de familie Suringar het kasteel. Rolina Suringar, een excentriek lid van de familie, werd bewoonster van het kasteel. Zij liet zich 's nachts bewaken door zes mannen uit het dorp, die voor dat doel de nacht op de galerij doorbrachten. Anton Coolen vond in haar leven inspiratie voor zijn boek :"de vrouw met de zes slapers".

Na de plotselinge dood van Rolina wordt het kasteel aangekocht in 1935 door de gemeente Dussen voor
fl. 15.000. Van 1954 tot en met 1997 was het kasteel in gebruik als Gemeentehuis.

Monumenten Fonds Brabant exploiteert Kasteel Dussen sinds 2003.

 

Burgemeester Oderkerk - wederopbouw kasteel na WOIIA.J.A. (Ton) Oderkerk, werd in 1946 burgemeester van Dussen. De wederopbouw en inrichting van het beschadigde kasteel werd een van zijn hoofdtaken. Zijn zoon, Henk Oderkerk, beschrijft deze periode.


Bewoners Kasteel Dussen

Kornelis Arentszoon Van der Dussen (1481-1556)

Een overzicht van de bewoners op Kasteel Dussen.


Zevenhonderd jaar Kasteel Dussen, een bewogen geschiedenisEen prachtige uitgave over zevenhonderd jaar geschiedenis Kasteel Dussen.


Familie Snijders op Kasteel DussenBurgemeester Snijders heeft zich enorm ingespannen om het Kasteel van de ondergang te behoeden. Jaren later komen zijn achterkleinkinderen een kijkje nemen.


Het gemeentewapen van DussenHet gemeentewapen van Dussen    
sitemap  |   disclaimer  |   realisatie: veuger.net, Hilversum